Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios edición LVII

Contaminación difusa debido a la actividad agroganadera.
Efectos sobre la calidad de las aguas.
Buenas prácticas agrarias.

icon Adolfo López Fabal (2 MB)

 

Terra Chá como destino turístico e de natureza dende a cultura chairega.

icon Alfonso Blanco Torrado (1) (3.28 MB)

icon Alfonso Blanco Torrado (2) (360.18 kB)

PROGRAMAS E ACTUACIÓNS DA D.X. DE SAÚDE PÚBLICA DE GALICIA NO EIDO DA SAÚDE AMBIENTAL.

icon Angel Gómez Amorín (9.8 MB)

MULTIFUNCIONALIDADE DOS BOSQUES DA PROVINCIA DE LUGO.

icon Antonio Rigueiro Rodríguez (9.07 MB)

O papel das empresas de servizos enerxéticos ante o reto ambiental de construir cidades máis ecolóxicas.

icon David Alejandro Pérez Rodríguez (1.53 MB)

URBANISMO SISTENIBLE Y ORDENACIÓN DEL LITORAL EN LA MARIÑA LUCENSE.

icon Francisco Javier Sanz Larruga (8.95 MB)

Experiencia de mobilidade sostible: 35.000 Km en choche eléctrico polas estradas galegas.

icon Francisco Silva Castaño (9.78 MB)

A problemática do saneamento no rural en Galicia.
Experiencias desde Augas de Galicia.

icon Gonzalo Mosqueira Martínez (2.68 MB)

SOGAMA, GARANTÍA DE FUTURO PARA A XESTIÓN SOSTIBLE DOS RESIDUOS URBANOS EN GALICIA.

icon Javier Domínguez Lino (2.45 MB)

A CERTIFICACIÓN ECOLÓXICA EN GALICIA.

icon Javier García Lozano (15.4 MB)

"A XESTIÓN AMBIENTAL COMO XERADORA DE RENDIBILIDADE EMPRESARIAL".

icon José Enrique Rodríguez Coello (1.5 MB)

I SESIÓN PLENARIA: CONCELLOS MÁIS SAUDABLES E SOSTIBLES: NOVOS RETOS NA LOITA CONTRA O CAMBIO CLIMÁTICO CARA Á SAÚDE AMBIENTAL E DO PLANETA.

PONENCIA: CAMBIO CLIMÁTICO E SAÚDE

icon José Vicente Martí Boscà (545.61 kB)

Grupo Agroamb: Economía Circular na Terra Chá.

icon Josefa de León Blanco (8.43 MB)

Grupo Aema: Mejora de la calidad del efluente y ampliación de una EDAR de la industria láctea.

icon Luis Martínez Fraile (2.8 MB)

Contribución de Sotavento á investigación, formación e educación ambiental.

icon Manuel Díaz Fernández (3.38 MB)

A auga na xestión do territorio: Abastecemento, saneamento e risco de inundacións.

icon Manuel González Sarria (3.14 MB)

"O TURISMO SOSTIBLE EN GALICIA: posta en valor do contorno natural como medio de recreo e rendibilidade económica".

icon María del Carmen Pita Urgoiti.pdf (427.23 kB)

 

O cambio climático en Galicia: novos retos de futuro.

icon María Luz Macho Eiras (15.67 MB)

"A Responsabilidade Social Corporativa como ferramenta de excelencia empresarial".

icon María Victoria Escuredo Merino (2.69 MB)

La Red de Calidad del Aire de Galicia.

icon Núria Gallego Fernández (2.63 MB)

Saneamiento Integral y Depuración de Aguas Residuales: Eficiencia en la gestión de la explotación de la EDAR OS PASOS.

icon Priscila Artiga Acuña (6.12 MB)

El compromiso ambiental como factor de desarrollo y equidad social.

icon Rafael Mas (2.06 MB)

CONTRIBUINDO Ó DESENVOLVEMENTO SISTIBLE.

icon Regina Polín Rodríguez (4.61 MB)

XESTIÓN BIOLÓXICA SOSTIBLE DE RESIDUOS
PLANTA DE VERMICOMPOSTAJE COMARCAL.

icon Sergio Horacio Quiroga Rivero (13.23 MB)