Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios Edición XLVI

Compostaje como alternativa de tratamiento de residuos orgánicos

icon Luis Pinardel Estopiñán (2.42 MB)

Multifuncionalidade do monte na Terra Chá

icon Antonio Rigueiro Rodríguez (11.83 MB)

A conservación da biodiversidade a través dos dos ESPAZOS NATURAIS

icon Rogelio Fernández Díaz (8.04 MB)

A xestión das augas residuais en pequenos núcleos de población mediante plantas depuradoras compactas: experiencias prácticas en Galicia

icon Inmaculada Rial Sánchez (6.16 MB)

O Estado de conservación da biodiversidade en Galicia

icon Pablo Ramil Rego (1.8 MB)

A xestión ambiental como xeradora de rendibilidade empresarial

icon Paula Rodríguez Carballo (3.44 MB)

Estado actual da calidade das augas de consumo humano dos abastecementos da provincia de Lugo

icon Elvira Íñiguez Pichel (2.31 MB)

Papel dos xestores autorizados na recollida, transporte e tratamento final dos residuos industriais non perigosos

icon Elvira Camarero Pérez (3.21 MB)

Relevancia da actividade agrogandeira e posibilidades de valorización na Terra Chá: contaminación difusa e efectos sobre a calidade das augas

icon Florentino Díaz Rodríguez - Enrique Arbones Maciñeira 1 (4.83 MB)

Relevancia da actividade agrogandeira e posibilidades de valorización na Terra Chá: contaminación difusa e efectos sobre a calidade das augas

icon Florentino Díaz Rodríguez - Enrique Arbones Maciñeira 2 (242.23 kB)

Relevancia da actividade agrogandeira e posibilidades de valorización na Terra Chá: contaminación difusa e efectos sobre a calidade das augas

icon Florentino Díaz Rodríguez - Enrique Arbones Maciñeira 3 (640 kB)

Terra Chá como destino turístico rural e de natureza

icon Héctor Bello Rivas (1.2 MB)

Un modelo de xestión do ciclo integral da auga aplicable aos concellos medianos e pequenos de Galicia

icon José María Ouro López (1.46 MB)

Valorización de residuos orgánicos biodegradables. Xestión de residuos agrogandeiros: código de boas prácticas agrarias

icon Josefa Blanco de León (4.45 MB)

A xestión dos residuos urbanos no modelo Sogama

icon María Esther Campos Mosquera (3.23 MB)

Código de boas prácticas ambientais para a normalización da xestión ambiental nas empresas, nos centros educativos e nos concellos

icon María Victoria Escuredo Merino (2.74 MB)

As potencialidades da Terra Chá cara ao turismo sustentable

icon Pablo Hermida Vázquez (1.8 MB)

Políticas enerxéticas sostibles

icon Miguel F. Calleja Mediano (874.81 kB)