Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios Edición XXII

Conferencia inaugural: o camiño cara unha galicia saudable e sostible

icon Francisco José Peña Castiñeira 1 (1.75 MB)

Importancia dos sistemas de abastecemento hídrico e de saneamento das augas residuais en relación coa saúde pública: vixilancia e control sanitario das augas potables de consumo público e depuración das augas residuais urbanas

icon Francisco José Peña Castiñeira 2 (2.33 MB)

Contaminación atmosférica e acústica: prevención e loita

icon Francisco José Peña Castiñeira 3 (639.01 kB)

Xestión integral de residuos urbanos

icon Francisco José Peña Castiñeira 4 (1.23 MB)

Responsabilidade da administración local na protección do medio ambiente: competencias e sistemas de financiamento. Instrumentos de xestión ambiental. A formación, investigación e educación ambiental: pezas clave dunha política ambiental eficaz de carácter preventivo. Municipios saudables e sostibles. A axenda 21 local aplicable á xestión municipal. Xestión sanitaria do medio ambiente: diagnóstico de saúde ambiental

icon Francisco José Peña Castiñeira 5 (1.27 MB)

Bioetanol: retos de futuro no mercado enerxético

icon Jaume Mir Martínez (2.34 MB)

Plan de saneamento de galicia 2000-2015: a súa aplicación na comarca de betanzos

icon Francisco Alonso Fernández (1.52 MB)

Novas tecnoloxías na depuración de augas residuais domésticas para pequenos núcleos de poboación

icon David Bar Rivero - Gonzalo Alfonsín Soliño (1.99 MB)

Política de calidade e de medio ambiente do mf matadero frigorífico de montellos

icon Andrés Seijas Fraga (1.44 MB)

Matadero Montellos (fotos)

icon Matadero Montellos (fotos) (3.26 MB)

Concello de Abegondo - Concellería de Medio Ambiente

icon Concello de Abegondo - Concellería de Medio Ambiente (218.39 kB)