Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios Edición XXIII

Conferencia inaugural: o camiño cara unha galicia saudable e sostible

icon Francisco José Peña Castiñeira 1 (4.62 MB)

Importancia de los sistemas de abastecimiento hídrico y de saneamiento de las aguas residuales en relación con la salud pública: vigilancia y control sanitario de las aguas potables de consumo público y depuración de las aguas residuales urbanas

icon Francisco José Peña Castiñeira 2 (2.06 MB)

Situación actual e perspectivas de futuro dos servicios de abastecementos de augas dos municipios galegos ante a plicación do novo real decreto 140/2003 polo que se establecen os criterios sanitarios da calidade do auga de consumo

icon Mariano Gómez López (654.26 kB)

Etap e pretratamento de augas residuais municipais de ribadeo: eficacia dos procesos de depuración e a súa xestión

icon José María Ouro López (737.79 kB)

Prevención e control da contaminación atmosférica de orixe industrial

icon José Luis Bermúdez Cela (913.9 kB)

Contaminación acústica e saúde: prevención e loita

icon Francisco José Peña Castiñeira 3 (256.51 kB)

Enerxía verde: a aportación dunha empresa do sector eléctrico ó desenvolvemento sostible

icon Francisco Olarreaga Tellechea (510.3 kB)

As enerxías renovables en galicia: situación actual e perspectivas de futuro”, a cargo da dra

icon Rosa Núñez Pardo de Vera (893.12 kB)

Xestión integral dos residuos urbanos

icon Francisco José Peña Castiñeira 4 (1.23 MB)

Responsabilidade da administración local na protección do medio ambiente: competencias e sistemas de financiamento. Municipios saudables e sostibles. Axenda 21 local aplicable á xestión municipal. Diagnóstico ambiental: caso práctico

icon Francisco José Peña Castiñeira 5 (1.26 MB)

José Carlos Rodríguez Andina

icon José Carlos Rodríguez Andina (2.18 MB)