Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios Edición XXIV

Francisco José Peña Castiñeira (conferencia inaugural).

icon Francisco José Peña Castiñeira 1 (4.57 MB)

A realidade dos sistemas de xestión medioambiental en Galicia: a experiencia de Aenor

icon José Enrique Rodríguez Coello (3.41 MB)

Importancia dos sistemas de abastecemento hídrico e de saneamento das augas residuais en relación coa saúde pública: vixilancia e control sanitario das augas potables de consumo público e depuración das augas residuais urbanas

icon Francisco José Peña Castiñeira 2 (877.95 kB)

Etap e Edar municipais de ribadavia: eficacia dos procesos de depuración

icon David Lago Nogueira (588.34 kB)

Adaptación dos servicios de abastecemento de augas dos municipios galegos ante a aplicación do real decreto 140/2003 polo que se establecen os criterios sanitarios da calidade do auga de consumo humano

icon José María Ouro López (653.68 kB)

Novas tecnoloxías na depuración de augas domésticas para pequenos núcleos de poboación: eficacia das plantas depuradoras compactas e prefabricadas

icon David Bar Rivero - Gonzalo Alfonsín Soliño (2.04 MB)

Contaminación atmosférica e acústica: prevención e loita

icon Francisco José Peña Castiñeira 3 (682.11 kB)

As enerxías renovables en Galicia: situación actual e perspectivas de futuro

icon Rosa Núñez Pardo de Vera (958.33 kB)

Xestión integral de residuos urbanos

icon Francisco José Peña Castiñeira 4 (1.23 MB)

Responsabilidade da administración local na protección do medio ambiente: competencias e sistemas de financiamento. Municipios saudables e sostibles. Axenda 21 local aplicable á xestión municipal. Diagnóstico ambiental: caso práctico

icon Francisco José Peña Castiñeira 5 (424.73 kB)

El termalismo y el turismo de salud en la sociedad de ocio

icon Caldaria Termal (2.42 MB)