Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios Edición XXV

Conferencia inaugural:

O camiño cara unha Galicia saudable e sostible

icon Francisco José Peña Castiñeira 1 (1.73 MB)

A necesidade de certificación medioambiental na sociedade

icon María Victoria Martínez Passaro (734.72 kB)

A realidade dos sistemas de xestión medioambiental en Galicia: a experiencia de Aenor

icon José Enrique Rodríguez Coello (3.02 MB)

Importancia dos sistemas de abastecemento hídrico e de saneamento das augas residuais en relación coa saúde pública: vixilancia e control sanitario das augas potables de consumo público e depuración das augas residuais urbanas

icon Francisco José Peña Castiñeira 3 (877.43 kB)

Plan de saneamento de Galicia 2000-2015: a súa aplicación na Comarca do Morrazo

icon Francisco Alonso Fernández (921.46 kB)

Aplicación do real decreto 140/2003 polo que se establecen os criterios sanitarios da calidade do auga de consumo humano: experiencias nalguns municipios galegos

icon Mariano Gómez López (743.82 kB)

Novas tecnoloxías na depuración de augas domésticas para pequenos núcleos de poboación: eficacia das plantas depuradoras compactas e prefabricadas

icon Ramón Javier Sánchez Conde - Alfonsín Soliño Gonzalo (2.06 MB)

Contaminación atmosférica e acústica: prevención e loita

icon Francisco José Peña Castiñeira 2 (526.58 kB)

As enerxías renovables en Galicia: situación actual e perspectivas de futuro

icon Rosa Núñez Pardo de Vera (1.11 MB)

Xestión integral de residuos urbanos

icon Francisco José Peña Castiñeira 4 (1.23 MB)

Responsabilidade da administración local na protección do medio ambiente: competencias e sistemas de financiamento. Axenda 21 local: diagnóstico ambiental, caso práctico

icon Francisco José Peña Castiñeira 5 (424.75 kB)

Parque Nacional Islas Atlánticas de Galicia

icon Parque Nacional Islas Atlánticas de Galicia (3.11 MB)

Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos

icon Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos 1 (1.48 MB)

Proyecto LIFE

Sistema para la gestión integral de los residuos de los cultivos de mejillón en bateas y en líneas

icon Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos (Proyecto LIFE) 2 (1.27 MB)