Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios Edición XXIX

CONFERENCIA INAUGURAL

Radiografía ambiental de Galicia

icon Francisco José Peña Castiñeira 1 (3.94 MB)

A certificación medioambiental: un compromiso necesario na sociedade actual

icon María Victoria Martínez Passaro (1.15 MB)

A realidade dos sistemas de xestión medioambiental en Galicia: a experiencia de AENOR

icon José Enrique Rodríguez Coello (1.36 MB)

A Ruta do Viño das Rías Baixas no Salnés: implantación do sistema de calidade

icon Manuel Soliño Bermúdez (1.34 MB)

O compromiso medioambiental de Paradores co turismo sostible

icon José Lorenzo Bendaña (791.12 kB)

Importancia dos sistemas de abastecemento hídrico e de saneamento en relación coa saúde pública: vixilancia e control sanitario das augas de consumo humano e depuración das augas residuais urbanas

icon Francisco José Peña Castiñeira 2 (877.26 kB)

Xestión do ciclo integral da auga: situción actual e perspectivas de futuro do abastecemento hídrico do Salnés

icon Henry Laíño López (613.11 kB)

A xestión ambiental na Administración Local de Galicia

icon Francisco José Peña Castiñeira 3 (1.26 MB)

Xestión integral e sostible do litoral da ría de Arousa

icon Carlos Gil Villar (4 MB)

A implantación da Axenda 21 Local na Comarca do Salnés: un compromiso necesario cara ao desenvolvemento sostible

icon Carlos Vieites Fernández (2.79 MB)