Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios Edición XXXV

A saúde ambiental dos concellos galegos: propostas de mellora

icon Francisco José Peña Castiñeira (5.7 MB)

A xestión ambiental como xeradora de rendibilidade empresarial

icon José Enrique Rodríguez Coello (1.36 MB)

Valorización agronómica de residuos orgánicos da industria agroalimentaria

icon Josefa de León Blanco (2.35 MB)

Contribución do Grupo COREN ao sector agroalimentario e a producción agraria de Galicia: tratamento de residuos agrogandeiros

icon Lucía Botana Mosquera (1.28 MB)

Plan de Saneamento de Galicia 2000-2015: a súa aplicación na Limia

icon Francisco Alonso Fernández (1.92 MB)

Criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano: situación actual dos abastecementos galegos

icon Ana Isabel González Villar (1.53 MB)

A xestión dos servizos de abastecemento e saneamento: ETAP e EDAR de Xinzo de Limia. Control analítico e seguimento do SINAC de 55 concellos da provincia de Ourense promovido pola Deputación Provincial de Ourense

icon Henry Laíño López (3.07 MB)

Eficacia das plantas depuradoras compactas e prefabricadas na depuración de augas residuais domésticas para pequenos núcleos de poboación

icon Óscar Gonzalez Sieiro - Rafael Dopazo Santos (3.57 MB)

De Sogama á Sociedade Galega do Medio Ambiente

icon María Esther Campos Mosquera (3.4 MB)

SIGRE-Sistema integrado de xestión e recollida de envases

icon Mario Zarzuela Rescalvo (1.02 MB)

Xestión de residuos no sector da construcción

icon José Antonio Chorén Otero (5.26 MB)

Planta de reciclaxe e tratamento do vidrio

icon Juan Carlos Fernandez Gonzalez (2.34 MB)

Planta de selección e clasificación de medicamentos: reutilización e valorización enerxética

icon Juan Arias Baragaño (6.99 MB)

Posta en común sobre a problemática ambiental de A Limia: posibles solucións

icon Luis Rodríguez Míguez (4.06 MB)

Contribución da Deputación Provincial de Ourense á xestión ambiental na Limia

icon Javier Bobe Vázquez (4.02 MB)

Xestión e planificación dos espazos protexidos de A Limia

icon José Antonio Amoeiro Mosquera (5 MB)

Contribución dos ciclos formativos medio e superior da familia agrario-forestal ao desenvolvemento sustentable

icon José Rodríguez López (4.54 MB)

Medio ambiente e saúde: conceptos que deben valorarse conxuntamente

icon Ramón Medina González-Redondo (1.08 MB)

Anexo I RD140_2003

icon Anexo I RD140_2003 (36 kB)