Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios Edición XLIII

Novos retos na loita contra o cambio climático: o camiño cara a un planeta saudable e sustentable

icon José Ignacio Elorrieta Pérez de Diego (1.04 MB)

A protección e conservación dos espazos naturais protexidos en Galicia

icon Belén Bris Marino (8.31 MB)

A xestión sostible dos recursos mariños en Galicia

icon Pablo Ramón Fernández Asensio (1.05 MB)

Directiva da calidade do aire: requisitos das medicións e da calidade dos datos

icon Rosalía Fernández Patier (8.04 MB)

O sistema de vixilancia da calidade do aire e o control de emisións en Galicia

icon José Gil de Bernabé Sánchez (3.82 MB)

A electrificación da economía: o automóbil eléctrico

icon Miguel F. Calleja Mediano (855.36 kB)

A sostibilidade ambiental dos recursos enerxéticos

icon Amado Gil Martínez (1.71 MB)

O cambio climático en Galicia: situación actual e perspectivas de futuro

icon Vicente Pérez Muñuzuri (2.23 MB)

Plans de actuación da Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

icon Xoán Nóvoa Rodríguez (8.62 MB)

Plans de actuación de de Augas de Galicia

icon Francisco Alonso Fernández (3.08 MB)

Posta en valor do termalismo e das augas minero-medicinais como fonte de saúde

icon Luis Rodríguez Míguez (13.11 MB)

Criterios sanitarios da calidade das augas de consumo humano

icon Beatriz Mora Bermúdez (203.07 kB)

Colaboración entre a Deputación de Ourense e os concellos e mancomunidades da provincia para o cumprimento das obrigas municipais relacionadas co ciclo integral da auga

icon Manuel Blanco González (1.31 MB)

A xestión municipal dos residuos: novos retos

icon María José Echevarría Moreno (1.32 MB)

Modelo SOGAMA de xestión de residuos urbanos

icon María Esther Campos Mosquera (3.83 MB)

CTRIG-Centro de Tratamento de Residuos Industrias de Galicia: situación actual e perspectivas de futuro

icon Ramón Blanco López (11.33 MB)

Papel dos xestores autorizados na recollida, transporte e tratamento final dos residuos industriais non perigosos

icon Elvira Camarero Pérez (2.85 MB)

Instrumentos legais e financeiros de protección ambiental na Unión Europea

icon Juan José Lirón Lago (496.18 kB)

A xestión ambiental como xeradora de rendibilidade empresarial

icon Paula Rodríguez Carballo (3.6 MB)

A implantación de ferramentas de xestión ambiental na empresa

icon Javier Bartolomé Mier (974.38 kB)

Aproveitamento enerxético da biomasa

icon Ignacio Macicior (4.08 MB)

Tratamento en plantas compactas de lodos procedentes de fosas sépticas

icon Inma Rial Sánchez (2.7 MB)

A xestión integrada da costa e a protección do litoral galego cara a un urbanismo sostible

icon Francisco Javier Sanz Larruga (15.49 MB)

Compromiso da Deputación de Lugo co desenvolvemento sostible e o futuro da provincia de Lugo

icon José Enrique Rodríguez Coello (730.81 kB)

Contribución da Deputación de Pontevedra ao desenvolvemento sostible da provincia

icon María Martínez Abraldes (415.51 kB)

Xestión integral e supramunicipal dos servizos municipais na provincia de Ourense

icon Javier Bobe Vázquez (8.44 MB)

A xestión forestal sostible en Galicia

icon José Luis Chan Rodríguez (9.33 MB)