Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios Edición XLIV

A xestión integrada da costa e a protección do litoral galego cara a un urbanismo sostible

icon Francisco Javier Sanz Larruga (15.85 MB)

Plan de ordenación do litoral de Galicia

icon Manuel Borobio Sanchiz (13.45 MB)

A xestión sostible dos recursos mariños en Galicia

icon Pablo Ramón Fernández Asensio (1.05 MB)

Plans de actuación de abastecemento e saneamento en Ortegal

icon Francisco Alonso Fernández (1.8 MB)

A xestión do sistema de abastecemento de Ferrolterra

icon Alejandro Pisa Jaraba (1.39 MB)

CTRIG-Centro de Tratamento de Residuos Industrias de Galicia: situación actual e perspectivas de futuro

icon Ramón Blanco López (10.4 MB)

Papel dos xestores autorizados na recollida, transporte e tratamento final dos residuos industriais non perigosos

icon Elvira Camarero Pérez (2.66 MB)

A xestión ambiental como xeradora de rendibilidade empresarial

icon Martín Pita López (3.49 MB)

Código de boas prácticas ambientais para a normalización da xestión ambiental nas empresas, nos centros educativos e nos concellos

icon Maria Victoria Escuredo Merino (2.73 MB)

A Xestión forestal sostible en Galicia

icon José Luis Chan Rodríguez (5.6 MB)