Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Relatorios Edición XLV

Situação actual do Plano de Gestão das Regiões Hidrográficas do Norte

icon Arnaldo Machado (18.76 MB)

Modelo energético sustentável. Luta contra as alterações climáticas

icon Luisa Arantes (1.16 MB)

CTRIG-Centro de Tratamento de Residuos Industrias de Galicia: situación actual e perspectivas de futuro

icon Ramón Blanco López (10.97 MB)

Plan de ordenación do litoral de Galicia

icon Manuel Borobio Sanchiz (14.38 MB)

Características e particularidades das augas minerais de Mondariz: a súa protección e xestión

icon Alberto Cabadas Avión (2.17 MB)

Plans de actuación de abastecemeto e saneamento en Galicia e Norte de Portugal

icon Francisco Alonso Fernandez Edicion 45 (5.94 MB)

Contribución da Deputación de Pontevedra ao desenvolvemento sostible da provincia

icon María Martínez Abraldes (690.02 kB)

O cambio climático en Portugal

icon Myriam Lopes (3.58 MB)

A conservación da natureza e a saúde ambiental no Norte de Portugal

icon Rogério Paulo de Silva Nunes (2.04 MB)

Radiografía ambiental de Galicia: propostas de mellora

icon Francisco José Peña Castiñeira (5.72 MB)

Plans de actuación de abastecemeto e saneamento en Galicia e Norte de Portugal

icon José Manuel Pereira Vieira (1.54 MB)

A implantación das axendas 21 locais en Galicia: situación actual e perspectivas de futuro

icon Juan Marcos Pérez Gulín (1.03 MB)

O cambio climático en Galicia: redes de seguimento da evolución da situación medioambiental

icon Vicente Pérez Muñuzuri (6.33 MB)

A xestión das augas residuais en pequenos núcleos de poboación mediante plantas depuradoras compactas: experiencias prácticas en Galicia e Portugal

icon Inma Rial Sánchez (6.16 MB)

Estado actual da calidade das augas de consumo humano dos abastecementos da provincia de Pontevedra

icon María del Carmen Sánchez Barral (690.02 kB)

Valorización enerxética de residuos

icon Francisco Silva Castaño (6.33 MB)

Utilización da tecnoloxía baseada en contactores biolóxicos rotativos (biodiscos) para o deseño e construción de EDAR´S

icon Antoni Ventura i Ribal (8.86 MB)