Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

icon Programa edición 50 (1.26 MB)

JUEVES, 10 DE MAYO

09:00-17:30 h.: Visita guiada ao Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas, organizada pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia, coordinada por D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ BOUZAS, director-conservador do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas.

10:00 h.: SESIÓN DE COMUNICACIÓNS TÉCNICAS: “Experiencias empresariais: a súa contribución ao desenvolvemento sostible”

PRESIDENTE: PROF. DR. D. FRANCISCO JAVIER SANZ LARRUGA
Catedrático de Dereito Administrativo da Facultade de Dereito e director do Observatorio do Litoral da Universidade da Coruña. Experto en Dereito Ambiental.

RELATORES:

- “A xestión ambiental como xeradora de rendibilidade empresarial”
D. MARTÍN PITA LÓPEZ
Director de AENOR-Brasil e director de AENOR-Galicia.

- “A pegada ambiental: factor clave nas estratexias de sostibilidade das empresas”
D. FERNANDO ARTECHE RODRÍGUEZ
Director de Línea de Negocio de Medio Ambiente – Novotec Consultores (Grupo Applus).

- “A sostibilidade como parte da estratexia empresarial: o caso de BEGANO”
D. JUAN JOSÉ LITRÁN
Director de Relaciones Corporativas da División Ibérica de Coca-Cola.

- “Procesos de recuperación ambiental na mina de cobre de Touro: tecnosoles á carta e a imaxe de solos naturais”
PROF. DR. D. FELIPE MACÍAS VÁZQUEZ
Catedrático de Edafoloxía e Química Agrícola e coordinador do Laboratorio de Tecnoloxía Ambiental do Instituto de Investigacións Tecnolóxicas da Universidade de Santiago de Compostela.

- “A solución ambiental aos residuos de alta actividade: o Almacén Temporal Centralizado”
D.ª SILVIA RUEDA SÁNCHEZ
Departamento de Ingeniería de Suelos de ENRESA.

16:00 h.: III RELATORIO MARCO: “Tecnoloxías de tratamento de residuos urbanos e análise do ciclo de vida: avaliación da exposición aos riscos ambientais”
D. ÁNGEL FERNÁNDEZ HOMAR
Presidente de AEVERSU-Asociación de las Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos.
PROF. DR. D. JUAN JOSÉ AURREKOETXEA AGIRRE
Especialista en Medicina do Traballo e en Medicina Preventiva e Saúde Pública. Médico inspector do Departamento de Sanidad do Goberno Vasco Donostia-San Sebastián. Profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública da Universidad do País Vasco. Experto en Epidemioloxía Ambiental.

17:30 h.: V SESIÓN PLENARIA: “Xestión integral de residuos e saúde pública. O modelo de Galicia: novos retos de futuro”

PRESIDENTE: PROF. DR. D. JUAN JESÚS GESTAL OTERO
Catedrático de Medicina Preventiva e Saúde Pública e decano da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela. Xefe do Servizo de Medicina Preventiva do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Académico numerario da Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia.

RELATORES:

- “A política de residuos na Unión Europea”
D.ª ANA RODRÍGUEZ CRUZ
Conselleira técnica da Subdirección General de Residuos da Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural do Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

- “Plan de xestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020”
D.ª MARÍA JOSÉ ECHEVARRÍA MORENO
Subdirectora xeral de Coordinación Ambiental da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia.

- “A recuperación e a sostibilidade, eixes do modelo Sogama”
D. LUIS LAMAS NOVO
Presidente de Sogama.

- “Retos na valorización de residuos. Integración dos obxectivos das directivas europeas”
D.ª Elena Jiménez Coloma
Responsable Proxecto Energy from waste do Cespa .

- “A necesidade de complementar procedementos na xestión integral de residuos: a planta de reciclaxe e compostaxe do Barbanza”
D. JACOBO PATIÑO LÓPEZ
Director de Explotación de FCC-Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.