Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

icon Programa edición 50 (1.26 MB)

MIERCOLES, 9 DE MAYO

10:00 h.: I RELATORIO MARCO: “A calidade do aire nas cidades: requisitos das medicións e da calidade dos datos”
DRA. D.ª ROSALÍA FERNÁNDEZ PATIER
Xefa da Área de Contaminación Atmosférica do Centro Nacional de Sanidad Ambiental do Instituto de Salud Carlos III do Ministerio de Economía y Competitividad.

11:30 h.: III SESIÓN PLENARIA: “Modelo enerxético sostible: a súa contribución á mellora da calidade do aire”

PRESIDENTE: PROF. DR. LUIS ESPADA RECAREY
Doutor en Ciencias Químicas pola USC e en Química Aplicada pola Universidad de Manchester. Profesor emérito e exreitor da Universidade de Vigo. Valedor do cidadán de Vigo. Ten no seu haber 35 libros e monografías publicadas sobre temáticas relacionadas coa universidade e o desenvolvemento sostible. Medalla Castelao 2011, concedida pola Xunta de Galicia.

RELATORES:

- “O camiño cara a un novo modelo enerxético sostible”
D. MIGUEL F. CALLEJA MEDIANO Responsable de Regulación de Iberdrola nas Comunidades Autónomas.

- “Unha aproximación ambiental do futuro modelo enerxético europeo”
D.ª MARTA GONZÁLEZ ALCALDE
Responsable de Control y Gestión Ambiental da Subdirección de Medio Ambiente de Gas Natural Fenosa.

- “A biomasa como paradigma de modelo enerxético sostible”
D. JOSÉ LUIS ROMERO LAMPÓN
Conselleiro delegado do Grupo Saraitsa.

- “Plan Nacional da Calidade do Aire”
D. ALBERTO MORAL GONZÁLEZ
Xefe de Área de Calidad del Aire da Subdirección General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial da Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural do Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

- “A modelización: un instrumento para avaliar a calidade do aire”
D.ª Mª LUZ MACHO EIRAS
Directora do Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia.

16:00-20:00 h.: “Compostela verde: xardíns e árbores memorables”. Ruta turística polo Convento-Pazo de San Lourenzo de Trasouto, Carballeira de San Lourenzo de Trasouto, Campus Universitario Sur, Alameda do Campo da Estrela, Paseo da Ferradura, Carballeira de Santa Susana, Pazo de Fonseca, Xardín Botánico de Fonseca, Parador Hostal dos Reis Católicos e Labirintos de Camelias do Parque de Belvís, coordinada e guiada polo PROF. DR. D. CARLOS RODRÍGUEZ DACAL, doutor en Bioloxía, catedrático de Ciencias Naturais e botánico especialista en xardinería e flora ornamental.

16:00 h.: II RELATORIO MARCO: “A sostibilidade dos recursos hídricos do planeta: novos retos de futuro”
PROF. DR. D. AURELIO HERNÁNDEZ MUÑOZ
Catedrático emérito de Enxeñaría Sanitaria e Ambiental da Universidad Politécnica de Madrid. Catro sexenios de investigación acreditados e máis de 40 teses doutorais dirixidas. Tras 46 anos de experiencia profesional no sector das augas, ten un recoñecido prestixio a nivel internacional, con 25 estancias no estranxeiro. É autor de 9 libros e de 7 patentes e 3 modelos de utilidade. Elaborou diversos Plans de Abastecemento e Saneamento ademais de intervir en máis de 200 proxectos de depuradoras. Ten no seu haber a Medalla da UPM e diversos premios recibidos.

17:30 h.: IV SESIÓN PLENARIA: “A protección e a mellora da calidade das augas ante o reto da DMA como elemento crítico para a saúde e o desenvolvemento sostible”

PRESIDENTA: PROFª. DRA. D.ª MARÍA JULIA MELGAR RIOL
Doutora en Farmacia. Profesora titular de Toxicoloxía, coordinadora do Plan de Desenvolvemento Sostible e vicedecana da Facultade de Veterinaria da Universidade de Santiago de Compostela-Campus de Lugo. Académica correspondente da Academia de Farmacia de Galicia.

RELATORES:

- “Plan hidrolóxico do Miño-Sil: Directiva Marco da Auga”
D. JOSÉ ÁLVAREZ DÍAZ
Xefe da Oficina de Planificación Hidrológica da Confederación Hidrográfica del Miño-Sil do Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

- “Plan hidrolóxico de Galicia-Costa: Directiva Marco da Auga”
D. FRANCISCO MENÉNDEZ IGLESIAS
Director de Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia.

- “Posta en valor dos recursos humanos e novas tecnoloxías na xestión da auga”
D. JOSÉ MARÍA OURO LÓPEZ
Xerente de Aqualogy Galicia.

- “Plano de seguranza da água. Novo processo de controlo da qualidade da água para consumo humano”
PROF. DR. D. JOSÉ MANUEL P. VIEIRA
Catedrático de Enxeñaría Civil do Departamento de Enxeñaría Civil da Universidade do Minho (Braga/Guimarães).
Vicepresidente nacional da Orde de Enxeñeiros de Portugal.

22:00 h.: Cena de Gala no Salón Real do Parador “Hostal dos Reis Católicos”.
* NOTA IMPORTANTE: os congresistas interesados en asistir deberán retirar a invitación (previo pago de 39,00 euros) na Secretaría Técnica do Congreso o martes día 8 de maio, de 8:30 a 20:00 horas.