Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

icon Programa edición 51 (866.04 kB)

MARTES, 23 DE OUTUBRO

16:30 h.: II MESA REDONDA: “A xestión das augas ante o reto da DMA como elemento crítico para a saúde e o
desenvolvemento sostible”

MODERADORA: PROF.ª DR.ª D.ª MARÍA JULIA MELGAR RIOL
Profesora titular de Toxicoloxía e coordinadora do Plan de Desenvolvemento Sostible da Facultade de
Veterinaria da Universidade de Santiago de Compostela-Campus de Lugo.

RELATORES:

- “Actuacións de Augas de Galicia no Val da Louriña, no Baixo Miño e no Condado”
PROF. D. FRANCISCO ALONSO FERNÁNDEZ
Xefe do Servizo Territorial da Zona Galicia Sur de Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e
Infraestruturas da Xunta de Galicia. Profesor da Universidade de Vigo.

- “Sistema de saneamento do río Louro: situación actual e perspectivas de futuro”
D. ROBERTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Responsable de Proceso de Depuración de Aqualia en Galicia.

- “Implementación de novas tecnoloxías na xestión do ciclo integral da auga”
D. JOSÉ MARÍA OURO LÓPEZ
Xerente de AQUALOGY.