Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

A certificación medioambiental: un compromiso necesario na sociedade actual

icon María Victoria Martínez Passaro (1.52 MB)

Implantación da ISO 14001 e do regulamento EMAS: a experiencia de Ferroatlántica

icon José Luis Pedreda Armengol (1.39 MB)

Responsabilidade da Administración Local na protección do medio ambiente. Axenda 21 local: diagnóstico ambiental, caso práctico

icon Francisco José Peña Castiñeira 5 (1.26 MB)

A realidade dos sistemas de xestión medioambiental en Galicia: a experiencia de AENOR

icon José Enrique Rodríguez Coello (2.71 MB)

Xestión integral dos residuos urbanos

icon Francisco José Peña Castiñeira 4 (1.23 MB)