Error
  • JFolder::create: Could not create directory
Error
  • JFolder::create: Could not create directory

Un novo modelo forestal sustentable para Galicia: os productos e servizos do monte

icon Roque Rodríguez Soalleiro (3.99 MB)

Valorización agronómica de residuos biodegradables e tratamento de purins

icon Severiano Ónega Ares (2.54 MB)

Medio ambiente e saúde: conceptos que deben valorarse conxuntamente

icon Ramón Medina González-Redondo (1.08 MB)

As enerxías renovables en Galicia (eólica, solar e fotovoltaica, aproveitamento enerxético da biomasa forestal): situación actual e perspectivas de futuro

icon Rosa Núñez Pardo de Vera (1.08 MB)

Eficacia das plantas depuradoras compactas e prefabricadas na depuración de augas residuais domésticas para pequenos núcleos de poboación

icon Rafael Dopazo Santos (3.56 MB)